Υπεύθυνος για το ao-elatas.com

Διοικητικό συμβούλιο της Ομάδας

Πρόεδρος = 6936351734

Γενικός Γραμματέας = 6948506038